Menu

Zdrowie

W tym dziale znajdują się najnowsze informacje na temat konsekwencji konsumpcji pornografii, doniesienia naukowe oraz relacje osób od niej uzależnionych. Poprzez forum dla specjalistów lekarze i terapeuci mogą wymienić się swoją wiedzą, doświadczeniami i obserwacjami z pracy z osobami, dla których pornografia jest problemem.