Menu

Działania

Ochrona dzieci przed zbyt łatwym dostępem do pornografii to złożony proces, wymagający współpracy wielu podmiotów, zarówno ze strony społecznej jak i decydentów, urzędników, liderów opinii. W tym dziale opisujemy działania i inicjatywy promujące dzieciństwo i dorastanie bez pornografii.