Menu

O Stowarzyszeniu Twoja Sprawa

Stowarzyszenie Twoja Sprawa (STS) powstało w 2008 roku, aby chronić przestrzeń publiczną przed wulgarnością, obscenicznością, seksualizacją i uprzedmiotowieniem kobiet oraz szeroko rozumianymi naruszeniami dobrych obyczajów w reklamie i mediach. Od 2014 roku w centrum naszych zainteresowań znalazło się zagrożenie dzieci przez pornografię.

Powołanie Stowarzyszenia było inicjatywą grupy rodziców, zdecydowanych aktywnie kreować otoczenie przyjazne dzieciom. Dziś jesteśmy w pełni profesjonalną organizacją, ze stałym zespołem i wspomagającą nas grupą specjalistów z różnych dziedzin.

Dzięki działaniom Stowarzyszenia wspieranym przez naszych sympatyków, z polskiej przestrzeni publicznej zniknęło wiele wulgarnych, seksualizujących reklam. Od kilku lat staramy się również skutecznie wpływać na stanowione w Polsce prawo w taki sposób, by minimalizować oddziaływanie pornografii na społeczeństwo, a szczególnie dzieci. Do naszych sukcesów zaliczamy m.in. zmianę przepisów, zgodnie z którą reklama lub promocja treści pornograficznych, rozpowszechnianych bez skutecznych zabezpieczeń, jest w Polsce zakazana i zagrożona karą pozbawienia wolności do lat trzech. Co więcej, udało nam się przekonać do wprowadzenia niektórych naszych postulatów do Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Stowarzyszenie zorganizowało w Sejmie RP dwie ważne konferencje - w marcu 2013 roku konferencję pt: "Odebrana niewinność – seksualizacja kobiet i dziewcząt w mediach i reklamie – przyczyny, skutki, możliwe scenariusze". Dwa lata później konferencję pt: "Społeczne i rozwojowe konsekwencje pornografii". Obie z udziałem wyjątkowych prelegentów m.in. ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

W listopadzie 2018 roku zorganizowaliśmy w Warszawie konferencję "Masowa konsumpcja pornografii przez dzieci jako istotny problem społeczny". Wzięło w niej udział ponad 250 osób. Byli wśród nich m.in. eksperci reprezentujący organizacje pozarządowe, środowisko akademickie, system edukacji, administrację i biznes, a także lekarze i terapeuci. 

Celem było pokazanie skali i konsekwencji konsumpcji pornografii przez dzieci w Polsce oraz zainicjowanie debaty środowisk opiniotwórczych o możliwych rozwiązaniach, które przyczynią się do istotnego ograniczenia kontaktu dzieci z treściami pornograficznymi. Zgromadzeni wysłuchali wystąpień prelegentów. Wzięli też udział w dwóch panelach dotyczących edukacji i wyzwań terapeutycznych

STS posiada osobowość prawną i działa w oparciu o ustawę "Prawo o stowarzyszeniach". Organizacja została zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 319230 w dniu 8 grudnia 2008 roku. Od 2012 roku posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP).

Więcej o Stowarzyszeniu można dowiedzieć się wchodząc na naszą stronę.