Menu

Ochrona dzieci

Ten dział pomoże rodzicom, wychowawcom, nauczycielom dowiedzieć się więcej na temat zjawiska współczesnej pornografii i sposobach przeciwdziałania skutkom jej powszechności. Znajdują się tu m.in. opinie ekspertów, konkretne rady, jak poruszać z dzieckiem temat pornografii oraz przegląd rozwiązań technologicznych, które pomogą ograniczyć dostęp do szkodliwych treści.