Menu

"Młodzi cyfrowi". Jacy są i jakie mają problemy

Co piąty uczeń uważa, że nałogowo korzysta ze smartfona. Wielu mówi o problemach z koncentracją i uczuciu przeciążenia nadmiarem informacji, przy jednoczesnym braku wystarczającego wsparcia ze strony rodziców – taki obraz polskich nastolatków wyłania się z badania "Młodzi Cyfrowi".
Może Cię również zainteresować
Badanie przeprowadziła Fundacja Dbam o Mój Z@sięg i Uniwersytet Gdański, we współpracy z firmami LIBRUS i PCG Edukacja. 
Objęło ono swoim zasięgiem całą Polskę. Na pytania o stosunek do internetu, smartfonów i nowych technologii odpowiedziało ponad 50 tysięcy uczniów w wieku 12-19 lat. 

Prawie wszyscy z badanych posiadają telefon z dostępem do sieci, a w przypadku połowy jest to dostęp bez żadnych ograniczeń. 

Badania pokazały też, że obniża się wiek otrzymania pierwszego smartfona – choć średnia dla wszystkich badanych wynosi 10,2 lat, to u obecnych uczniów szkół podstawowych jest to już 9,6 lat. Smartfon to także najczęściej używane narzędzie do korzystania z internetu (97 proc.). Po tablet sięga zaledwie 20 proc. uczniów. 

W nocy, rano, w drodze do szkoły…

Co piąty uczeń biorący udział w badaniu korzysta z telefonu komórkowego siedem godzin dziennie, co trzeci przyznał, że sięga po telefon kilkadziesiąt razy w ciągu dnia. Co dziesiąty zadeklarował, że z własnego telefonu komórkowego korzysta de facto cały czas.

Analizując pory dnia używania smartfonów okazuje się, że najczęściej wykorzystywany on jest tuż przed zaśnięciem (26,9 proc. odpowiedzi "zawsze"). 15 proc uczniów "zawsze" korzysta ze smartfona zaraz po przebudzeniu, co dziesiąty przyznał, że "zawsze" używa smartfona w drodze do szkoły.

Aż 24,7 proc. uczniów czuje się uzależnionych od swojego smartfona. Pogłębiona analiza statystyczna potwierdza te dane: około 20 proc. wszystkich badanych osób osiąga ekstremalnie wysokie wyniki na skali fonoholizmu (nałogowe korzystanie z telefonu komórkowego), kolejne 20 proc. uczniów osiąga wyniki wysokie.

1/3 nastolatków postrzega siebie jako osoby uzależnione od mediów społecznościowych. Co czwarty uczeń bardzo często sprawdza ile lajków otrzymują jego zdjęcia i wpisy, a co dziesiąty kasuje swoje zdjęcia lub wpisy w przypadku otrzymania niewystarczającej liczby lajków.

Przeciążenie informacjami

Na syndrom FOMO (z ang. fear of missing out), czyli lęk przed byciem pominiętym, może cierpieć nawet 14 proc. młodzieży. Aż 28 proc. badanych uczniów odczuwa niepokój lub zdenerwowanie, gdy nie wie, co planują lub robią w sieci inni. 

Połowa młodzieży czuje potrzebę natychmiastowej reakcji na wiadomości w sieci. Jednocześnie 25 proc. nastolatków czuje się przeciążona nadmiarem informacji docierających do nich przez internet.

Ponad 60 proc. uczniów twierdzi, że ich rodzice nigdy nie uczyli ich odpowiedzialnego korzystania z sieci, a 10 proc. – że rodzice nic nie wiedzą o ich cyfrowym życiu. To wszystko ma wpływ także na samopoczucie nastolatków, o które również zapytano w badaniu "Młodzi Cyfrowi". Co się okazało?

Co piąty nastolatek przyznał, że ocenia swoje dotychczasowe życie jako niezbyt szczęśliwe lub nieszczęśliwe. 12,2 proc. uczniów w dniu realizacji badania przyznało, że czuje się źle, bardzo źle lub okropnie. 

Eksperci zwracają uwagę na fakt, że 16,6 proc. uczniów swój stan zdrowia ocenia jako gorszy niż ten sprzed 12 miesięcy. 18 proc. uczniów posiada niski poziom woli życia. Część badanych nie ukrywa, że przejawia wyraźne symptomy samotności życiowej, wskazując, że doświadcza ogólnej pustki i poczucia odrzucenia. Przyznają, że nie ma wokół nich wystarczającej liczby ludzi. 

"Deklarowane samopoczucie w dużej mierze zależy od oceny relacji rodzinnych, ale również od natężenia fonoholizmu, syndromu FOMO czy natężenia postawy Always on" – czytamy w raporcie.


"Real" także jest ważny

Pomimo wielu alarmujących wyników badania "Młodzi Cyfrowi", ponad połowa uczniów (60,3 proc.) deklaruje jednak, że życie w internecie nie jest tak ważne, jak ich życie w "realu". Prawie wszyscy badani respondenci zadeklarowali, że posiadają wokół siebie takie osoby, z którymi chętnie spędzają czas poza internetem (94,5 proc.), 91,9 proc. uczniów przyznało, że w swoim życiu posiada jakąś pasję, jakieś hobby czy zainteresowanie. Co trzeci badany polski nastolatek przyznał, że angażuje się w nieodpłatną pomoc na rzecz innych (36,1 proc.),

Próby ograniczenia korzystania ze smartfonu podejmuje co trzeci polski nastolatek.

Źródło: Badanie  "Młodzi Cyfrowi"

Więcej informacji tutaj.


Więcej na temat
Pokaż więcej