Menu
Przekaż 1.5% podatku na ochronę dzieci przed pornografią, KRS: 0000319230
Czytaj więcej

Badanie EU Kids Online 2018. Pierwsze wyniki

Oglądanie wideo, słuchanie muzyki, komunikowanie się ze znajomymi - to najczęstsze aktywności dzieci i młodzieży w Internecie. Tylko co dziesiąty nastolatek może pochwalić się twórczym wykorzystaniem narzędzi online. Takie są wybrane wnioski z badania EU Kids Online 2018.
Może Cię również zainteresować

Ze wstępnych wyników polskiej części badania EU Kids Online 2018 wynika m.in., że Internet jest używany przede wszystkim za pośrednictwem smartfona – codziennie lub prawie codziennie korzysta z niego 9 na 10 badanych. Komputera stacjonarnego lub laptopa używa ok. 40 proc.

15 proc. uczniów jest online przez ponad 5 godzin w dzień powszedni. Najczęstsze aktywności to konsumpcja treści – oglądanie wideo i słuchanie muzyki, a także komunikowanie się. Ponad 80 proc. badanych mówi, że skorzystało z takiej możliwości przynajmniej raz w ciągu miesiąca. Tylko niewielka część ankietowanych przyznaje, że wykorzystuje sieć do twórczych działań, jak np. stworzenie i opublikowanie własnego filmu. 

Zasady i rozmowa

Wielu uczniów nie zetknęło się w szkole z zasadami poruszania się po sieci. 1/3 wskazuje, że nauczyciele nigdy lub prawie nigdy nie zajmują się kwestią bezpieczeństwa online. Aż 40 proc. uczniów stwierdza, że w szkole nie ma ustalonych zasad korzystania z Internetu, a 45 proc. badanych nigdy nie rozmawiało z nauczycielami o tym, jakie są dobre zwyczaje postępowania w sieci.

Eksperci nie mają wątpliwości, jak ważne jest uczenie pożytecznego i bezpiecznego korzystania z nowych technologii. Często życie dzieci i młodzieży toczy się w internecie równolegle do życia offline, a młodzi ludzie nie rozdzielają tych sfer.  Do ostrożnego i pożytecznego korzystania z technologii należy przygotowywać już najmłodszych internautów.

– Z badań rysuje się obraz wskazujący, że mamy ogromną przestrzeń do zagospodarowania w zakresie edukacji medialnej i dotyczącej Internetu – mówi prof. Jacek Pyżalski, merytoryczny kierownik badań.  – Młodzi ludzie potrzebują, by dorośli towarzyszyli im przy korzystaniu z sieci, podobnie jak w świecie offline - dodaje.

Cyfrowe umiejętności

Badania przeprowadzono w grupie dzieci i młodzieży w wieku 9-17 lat. Polska część EU Kids Online 2018 została zrealizowana przez zespół badawczy pod kierunkiem prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Jacka Pyżalskiego wraz z mgr Aldoną Zdrodowską i dr. Katarzyną Abramczyk (Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy) oraz dr. Łukaszem Tomczykiem (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) w partnerstwie z Fundacją Orange.

Przedstawiciele Fundacji podkreślają, że od kilku lat proponuje ona najmłodszym uczniom zajęcia rozwijające podstawowe cyfrowe umiejętności. Wspiera też nauczycieli, którzy chcą podnosić swoje kompetencje, by lepiej przekazywać wiedzę i zasady bezpieczeństwa online uczniom.

– W MegaMisji dzieci uczą się, jak chronić w sieci swoją prywatność, unikać zagrożeń, przestrzegać praw autorskich, a także jak nakręcić film i stworzyć do niego napisy – mówi Ewa Krupa, prezes Fundacji Orange.

To już kolejna edycja badania. Pełen raport EU Kids Online 2018 zostanie opublikowany na początku 2019 roku. Znajdą się w nim również wyniki badań przeprowadzonych na grupie rodziców. Tegoroczne badania są prowadzone równolegle w większości europejskich krajów.

Źródło: Fundacja Orange

Podsumowanie raportu EU Kids Online opublikowanego w 2009 r.


Więcej na temat
Pokaż więcej