Menu
Przekaż 1.5% podatku na ochronę dzieci przed pornografią, KRS: 0000319230
Czytaj więcej

Zagrożenia w sieci. Czego obawiamy się najbardziej?

Ośmiu na dziesięciu dorosłych obawia się zagrożeń, z jakimi dzieci i młodzież mogą spotkać się w internecie - wynika z badania CBOS. To o 6 punktów procentowych więcej niż trzy lata temu i aż o 13 punktów więcej niż w 2004 roku.
Może Cię również zainteresować

W badaniu "Dzieci i młodzież w internecie – korzystanie i zagrożenia z perspektywy opiekunów" zapytano respondentów, jakich zagrożeń, wynikających z obecności w sieci ich podopiecznych, obawiają się najbardziej.

Okazuje się, że dorośli (54 proc. wskazań) obawiają się przede wszystkim niebezpiecznych kontaktów i znajomości, jakie może nawiązać dziecko, w tym 30 proc. stanowią obawy związane z zagrożeniem o charakterze seksualnym, przede wszystkim z pedofilią.

Rodzice lub dziadkowie są też zaniepokojeni tym, że ich podopieczni natrafią w sieci na szkodliwe i nieodpowiednie treści (37 proc.), w tym największe obawy wiążą z treściami pornograficznymi (20 proc.).

Źródło: CBOS

Jedna czwarta opiekunów – wzrost o 7 punktów procentowych w porównaniu z 2015 r. – wskazuje zagrożenia związane z bezpieczeństwem informacji i finansów podopiecznych, w tym z upublicznieniem prywatnych informacji, czy wykorzystaniem przez kogoś danych osobowych w sposób szkodliwy.

Rodzice lub dziadkowie są też zaniepokojeni tym, że ich dzieci lub wnuki będą narażone w sieci na prześladowanie, szykanowanie, krytykę lub hejt (14 proc.) – w ciągu ostatnich 3 lat odsetek ten zwiększył się o 8 punktów procentowych. 3 proc. ma obawy, że za pośrednictwem sieci dzieci mogą nawiązać kontakt z sektami i innymi niebezpiecznymi grupami. 

W porównaniu z badaniem sprzed trzech lat znacznie zmalał odsetek obaw, że za pośrednictwem internetu dzieci mogą uzyskać dostęp do narkotyków, dopalaczy czy alkoholu (6 proc. w 2015 roku i 2 proc. obecnie).

Godziny w sieci

Respondenci mający dzieci lub wnuki w wieku od 6 do 19 lat, mieszkające z nimi w jednym gospodarstwie domowym, w zdecydowanej większości (87 proc) deklarują, że przynajmniej jedno z tych dzieci korzysta z zasobów sieci internetowej.

Źródło: CBOS

Badani zostali zapytani, ile mniej więcej godzin tygodniowo ich dzieci lub wnuki spędzają w internecie. 

Najwięcej czasu w sieci spędzają w sieci osoby mające od 16 do 19 lat (przeciętnie 28 godzin). Dzieci w wieku od 13 do 15 lat  - 21 godzin.

Najmniej z internetu korzystają najmłodsi (6–12 lat) – około 14 godzin tygodniowo. Porównując te wyniki do badań sprzed trzech lat można zauważyć, że liczba godzin spędzonych w sieci wzrosła – wówczas wynosiła średnio 15 godzin tygodniowo, teraz – 18.

Zauważają problem

Ponad połowa respondentów (57 proc.) sądzi, że ich dzieci lub wnuki spędzają zbyt dużo czasu w internecie – w ciągu ostatnich trzech lat odsetek ten zwiększył się o 14 punktów procentowych. Autorzy badania zauważają, że w ostatniej dekadzie systematycznie przybywa opiekunów, którzy wyrażają taką opinię – od 2008 roku wzrost o 18 punktów procentowych.

Badanie przeprowadzono w dniach 6–13 września 2018 roku na liczącej 1023 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.


Więcej na temat
Pokaż więcej