Menu

Dzieci i internet. Większość rodziców tego nie kontroluje

Ponad 80 proc. polskich dzieci w wieku 7–14 lat ma własny telefon – najczęściej smartfon. Młodzi użytkownicy przyznają, że natrafiają w sieci na drastyczne obrazy, przemoc czy pornografię. Większość rodziców nie stosuje kontroli rodzicielskiej w kontekście korzystania przez dziecko z Internetu.
Może Cię również zainteresować

Dane na ten temat przynosi raport Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Kiedy dzieci zaczynają korzystać z usług cyfrowych? Jaki odsetek dzieci ma swój telefon? Ile z nich korzysta z Internetu? – na takie m.in. pytania odpowiadali badani.

Niepożądane treści

Spośród badanych dzieci w wieku od 7-14 lat 82,8 proc. posiada telefon komórkowy.  Aż dziewięcioro na dziesięcioro dzieci korzysta z Internetu – głównie na laptopach oraz smartfonach.

Niewielka część (zaledwie 6 proc.) rodziców zadeklarowała, że ich dziecko nie ma telefonu. Jakie wskazano powody? Najczęściej brak takiej potrzeby ze strony dziecka (61,6 proc.), a także negatywny wpływ na rozwój dziecka (38,4 proc.). 15 proc. jako powód takiej decyzji podało możliwość zetknięcia się z niepożądanymi treściami.

Ustalanie zasad

Eksperci są zgodni, że każdy rodzic, wręczając dziecku urządzenie z dostępem do Internetu, powinien uruchomić narzędzia ochrony (więcej na ten temat tutaj). Tymczasem na pytanie: "Czy rodzice w jakiś sposób kontrolują korzystanie przez Ciebie z telefonu?" w badaniach UKE 57 proc. dzieci odpowiedziało – nie.

Na to samo pytanie odpowiedzieli także rodzice i okazało się, że ponad 60 proc. z nich nie kontroluje tego, jak ich dzieci korzystają z telefonu. 

62,6 proc. potwierdza, że ich dzieci samodzielnie instalują na swoim telefonie różne aplikacje.

Tylko co trzeci badany stosuje kontrolę rodzicielską. Najczęściej jest to wspólne ustalenie z dzieckiem zasad korzystania z Internetu oraz rozmowa o jego doświadczeniach w sieci. 42,5 proc. rodziców konfiguruje ustawienia bezpieczeństwa w urządzeniach, z których korzysta dziecko, oraz udostępnia mu jedynie pozytywne i bezpieczne treści (37,3 proc.). Blisko co czwarty rodzic przyznał, że stosuje programy/aplikacje do kontroli rodzicielskiej, zaś co dziesiąty – bezpieczne startery skierowane do najmłodszych.

Mała świadomość

Wśród zagrożeń, z jakimi spotkać się mogły dzieci w Internecie, rodzice wskazują natknięcie się na obrazy lub filmy prezentujące przemoc czy treści przedstawiające drastyczne obrazy. Prawie co dziesiąty rodzic wskazał, że jego dziecko natknęło się na pornografię.

Dzieci w większym stopniu przyznają, że spotkały się z tymi zagrożeniami – 15 proc. stwierdziło, że spotkało się w Internecie z okrucieństwem, taki sam odsetek z tzw. hejtem, 14 proc. z treściami drastycznymi, a 12 proc. z nagością i aktami seksualnymi.

W badaniu zapytano także o zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Okazało się, że tylko sześcioro na dziesięcioro dzieci wie, że w sieci nie wolno podawać swoich danych osobowych, haseł i wysyłać swoich zdjęć. Z kolei połowa zdaje sobie sprawę, że osoba po drugiej stronie nie musi być tą, za którą się podaje.


Więcej na temat
Pokaż więcej