Menu

Dzieci, młodzież i pornografia. Wyniki badań

Dzieci i młodzież coraz częściej stykają się z pornografią. W ostatnich latach przeprowadzono w Polsce szereg badań na ten temat. Każde z nich wykazało, że jest to bardzo duży problem, szczególnie w przypadku chłopców.
Może Cię również zainteresować

Badania przeprowadzono na różnych grupach docelowych, stąd ich wyniki różnią się między sobą. W przypadku badań realizowanych regularnie od kilku lat przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej badaniami objęto dzieci w wieku 14–16 lat. Z kolei w przypadku badań realizowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę „Kontakt dzieci i młodzieży z pornografią” na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2016–2020 badaną grupą były dzieci i młodzież w wieku 11–18 lat.

Badania Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej

Z badań przeprowadzonych przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej wynika, że kontakt z pornografią w ciągu ostatnich 30 dni miało blisko 60 proc. ankietowanych chłopców i ponad 24 proc. dziewcząt. Widoczna jest więc zasadnicza różnica między skalą konsumpcji pornografii przez dziewczęta i przez chłopców.

Najczęściej padała odpowiedź, że kontakt z pornografią miał miejsce 1 lub 2 razy w ciągu ostatniego miesiąca (chłopcy – 17,1 proc., dziewczęta – 14 proc.). Spora część nastolatków zadeklarowała jednak dużo częstsze oglądanie pornografii. 

Analizując wyniki badań, można stwierdzić, że niektórzy mają z nią kontakt kilka razy w tygodniu, a część raz dziennie lub nawet częściej. W grupie, która w ciągu ostatniego miesiąca zetknęła się z pornografią 11–30 razy, znalazło się blisko 11 proc. chłopców i 1,5 proc. dziewcząt. Wśród tych, którzy zadeklarowali, że oglądali takie treści więcej niż 30 razy – odpowiednio 11,3 proc. i 1,4 proc.

Jednocześnie nastolatkowie uważają, że dostęp dzieci do pornografii jest w Polsce zbyt łatwy. Tak oceniło to 61,1 proc. badanych, a że „raczej zbyt łatwy” – 28,5 proc.

Badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pokazują z kolei, że 43 proc. młodych Polaków w wieku 11–18 lat ma kontakt z pornografią. Z materiałami takimi styka się też 28 proc. najmłodszych dzieci (11–14 lat). Dwa razy częściej na treści pornograficzne trafiają dzieci, których rodzice nie ustalili zasad korzystania z Internetu. Intensywność wzrasta wraz z wiekiem badanych – treści takie ogląda 21 proc. 11– i 12–latków oraz aż 63 proc. młodych ludzi w wieku 17–18 lat.

Częściej z pornografią mają do czynienia chłopcy (50 proc.) niż dziewczęta (36 proc.).

Również i te badania pokazują, że dzieci oglądają materiały pornograficzne regularnie. Prawie jedna piąta nastolatków (18 proc.) ma z nimi styczność co najmniej raz w tygodniu, a 8 proc. – codziennie.

Bez kontroli

Badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pokazują, że najczęściej młodzi ludzie doświadczają kontaktu z treściami pornograficznymi za pośrednictwem telefonów komórkowych (79 proc. osób mających kontakt z pornografią przez Internet).

Równocześnie 80 proc. dzieci nie ma na swoich urządzeniach programów kontroli rodzicielskiej. 46 proc. dzieci nie ma w domu ustalonych jakichkolwiek zasad korzystania z Internetu. Tylko rodzice co drugiego nastolatka rozmawiają z nim o tym, na jakie strony wchodzi w Internecie
A jak młodzi ludzie trafiają na pornografię? 55 proc. trafia na takie treści przypadkiem. 33 proc. ktoś je pokazał. 31 proc. trafiło na nie intencjonalnie.

Świadomość rodziców

Badania EU Kids Online przeprowadzone w 25 krajach unijnych pokazały, jak bardzo rodzice nie zdają sobie sprawy z doświadczeń swoich dzieci. Aż 81 proc. rodziców sądzi, że ich dzieci w wieku 9–16 lat nie zetknęły się z pornografią i seksem w mass mediach.Więcej na temat
Pokaż więcej