Menu

Dzieci, młodzież i pornografia. Wyniki badań

Dzieci i młodzież coraz częściej stykają się z pornografią. W ostatnich latach przeprowadzono w Polsce szereg badań na ten temat. Każde z nich wykazało, że jest to duży problem, szczególnie w przypadku chłopców.
Może Cię również zainteresować

Badania Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej

W badaniu IPZin zapytano o kontakt z pornografią w ciągu ostatnich 30 dni. Okazało się, że kontakt z takimi treściami miało blisko 60 proc. ankietowanych chłopców i ponad 24 proc. dziewcząt (badana była grupa wiekowa 14-16 lat).

Najczęściej padała odpowiedź, że kontakt z pornografią miał miejsce 1 lub 2 razy w ciągu ostatniego miesiąca (chłopcy – 17,1 proc., dziewczęta – 14 proc.). Spora część nastolatków zadeklarowała jednak dużo częstsze oglądanie pornografii. 

Analizując wyniki badań, można stwierdzić, że niektórzy mają z nią kontakt kilka razy w tygodniu, a część raz dziennie lub nawet częściej. W grupie, która w ciągu ostatniego miesiąca zetknęła się z pornografią 11–30 razy, znalazło się blisko 11 proc. chłopców i 1,5 proc. dziewcząt. Wśród tych, którzy zadeklarowali, że oglądali takie treści więcej niż 30 razy – odpowiednio 11,3 proc. i 1,4 proc.

Jednocześnie nastolatkowie uważają, że dostęp dzieci do pornografii jest w Polsce zbyt łatwy. Tak oceniło to 61,1 proc. badanych, a że "raczej zbyt łatwy" – 28,5 proc.

Badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pokazały z kolei, że 43 proc. młodych Polaków w wieku 11–18 lat ma kontakt z pornografią. Z materiałami takimi styka się też 28 proc. najmłodszych dzieci (11–14 lat). Intensywność wzrasta wraz z wiekiem badanych – treści takie ogląda 21 proc. 11– i 12–latków oraz aż 63 proc. młodych ludzi w wieku 17–18 lat. Częściej z pornografią mają do czynienia chłopcy (50 proc.) niż dziewczęta (36 proc.).

Również i te badania pokazują, że dzieci oglądają materiały pornograficzne regularnie. Prawie jedna piąta nastolatków (18 proc.) ma z nimi styczność co najmniej raz w tygodniu, a 8 proc. – codziennie. Dwa razy częściej na treści pornograficzne trafiają dzieci, których rodzice nie ustalili zasad korzystania z Internetu. 

Badania pokazują, że najczęściej młodzi ludzie doświadczają kontaktu z treściami pornograficznymi za pośrednictwem telefonów komórkowych (79 proc. osób mających kontakt z pornografią przez Internet).

Równocześnie 80 proc. dzieci nie ma na swoich urządzeniach programów kontroli rodzicielskiej. 46 proc. dzieci nie ma w domu ustalonych jakichkolwiek zasad korzystania z Internetu. Tylko rodzice co drugiego nastolatka rozmawiają z nim o tym, na jakie strony wchodzi w Internecie
A jak młodzi ludzie trafiają na pornografię? 55 proc. trafia na takie treści przypadkiem. 33 proc. ktoś je pokazał. 31 proc. trafiło na nie intencjonalnie.


Więcej na temat
Pokaż więcej