Menu

Wpływ pornografii na dzieci. Obawy rodziców

"Musimy porozmawiać o pornografii" to raport brytyjskiej organizacji Internet Matters. Zawarte w nim badania pokazują, jakie obawy związane z wpływem pornografii internetowej na dzieci, mają rodzice.
Może Cię również zainteresować

Największy niepokój budzi "skrajny, jednoznaczny charakter pornografii". Rodzice mówią w tym kontekście o przemocy i oderwaniu takich treści od realnego świata. Ponad połowa zaznacza, że kontakt z pornografią pozostawia dzieciom zniekształcone wyobrażenie o tym, czym jest prawdziwy seks i relacje.

Czterech na dziesięciu badanych stwierdziło, że pornografia może wpłynąć na to, czego dzieci będą oczekiwać w swych przyszłych relacjach. 27 proc. badanych twierdzi, że pornografia może prowadzić do obniżenia poczucia własnej wartości poprzez porównywanie się do osób, które widzi się na ekranie.

Pozbawianie wrażliwości

Ponad połowa rodziców obawia się, że ich dzieci uznają pornografię internetową za typowy seks. Tymczasem 47 proc. zwraca np. uwagę jak pokazywane są w takich filmach kobiety. Że stosuje się wobec nich przemoc i że są wykorzystywane. Co trzeci badany obawia się, że kontakt z takimi obrazami pozbawi dziecko wrażliwości na brutalne treści, że nie będą one dla niego czymś niepokojącym. Badania pokazują też, że większe obawy wyrażają ci rodzice, którzy mają wiedzę, że ich dziecko widziało już pornografię.

Trudne rozmowy

Duża grupa bo, aż 33 proc. boi się, że ich dziecko uzależni się od pornografii. Przy czym, jak pokazują badania, obawy te bardziej dotyczą rodziców chłopców niż dziewczynek. Ankietowani uważają, że należy rozmawiać z dziećmi na temat pornografii. Jednak czterech na dziesięciu pytanych rodziców stwierdza, że nie czułoby się podczas takiej rozmowy komfortowo.

Matki i ojcowie nieco różnią się w odpowiedziach jeśli chodzi o wpływ, jaki pornografia może mieć na dzieci. Tego, że może ona spowodować powstanie oczekiwań, co do zaangażowania się w określone czynności seksualne w ramach związku, obawiało się 42 proc. matek. W przypadku ojców było to 34 proc. Jeśli chodzi o obawy dotyczące tego, że dzieci mogą znieczulić się na brutalne treści, to wyraziło swoje zaniepokojenie odpowiednio 38 proc. matek i 32 proc. ojców.

Cały raport jest dostępny tutaj.

Internet Matters jest brytyjską organizacją, która została utworzona, aby pomóc rodzicom w utrzymaniu bezpieczeństwa ich dzieci w sieci. Jej przedstawiciele współpracują z rządem i szkołami, aby dotrzeć do rodzin ze wskazówkami, które pomogą dzieciom czerpać korzyści z technologii w sposób inteligentny i bezpieczny.


Więcej na temat
Pokaż więcej