Menu

"Silna relacja z pornografią". Jakie czynniki mają na to wpływ?

O czynnikach, które mogą mieć wpływ na kontakt z pornografią i na to, że może on stawać się coraz silniejszy - mówi Monika Lulińska, specjalista psychoterapii uzależnień w wywiadzie na portalu uzaleznieniabehawioralne.pl.
Może Cię również zainteresować

Dlaczego ludzie "nawiązują relację" z pornografią? - Pracując z pacjentami problematycznie korzystającymi z pornografii staram się poznać powody, w związku z którymi zawiązała się ich silna relacja z pornografią. Te powody nie są jednoznaczne i uniwersalne dla wszystkich pacjentów, mogą dotyczyć różnych obszarów ich funkcjonowania. Jednak na podstawie mojej praktyki pracy terapeutycznej dostrzegam kilka najbardziej wyłaniających się czynników - mówi psychoterapeutka.

Jak podkreśla, pierwszy z nich to brak zaspokojenia potrzeb emocjonalnych. - Znaczenie poziomu zaspokajania potrzeb psychicznych w rodzinie pochodzenia ma bardzo ważne znaczenie dla naszej odporności emocjonalnej. Przyglądając się historii życia pacjentów dostrzec można, że w wielu z nich dominowała niesprzyjająca atmosfera wychowawcza, np. nieokazywanie uczuć lub powierzchowność w ich okazywaniu, niepodejmowanie rozmów na temat emocji, własnych przeżyć i doświadczeń - tłumaczy Monika Lulińska.

W wywiadzie dla portalu uzaleznieniabehawioralne.pl podkreśla też, że nie chodzi tylko o niezaspokojone potrzeby w środowisku rodzinnym, ale również w innych obszarach funkcjonowania np. w związku, w relacji w pracy, z przyjaciółmi, a więc tam "gdzie rolę pełni więź emocjonalna z drugim człowiekiem, a właściwie jej niedostatek". - Kontakt z pornografią sprawia, że pacjenci nawiązują relację z pornografią, aby zyskać ukojenie - mówi specjalistka.

Zaznacza też, że do przyczyn zwiększających narażenie na nałogowe korzystanie z pornografii należy nieograniczony dostęp do tego typu materiałów i ogromna ilość treści pornograficznych. - Powszechność internetu spowodowała na szeroką skalę rozwój wielu możliwości spotykania się z pornografią. Można mieć do niej dostęp wszędzie, bez wychodzenia z domu, ale i również poza nim - dodaje.

Cały wywiad można przeczytać tutaj.

Źródło: uzaleznieniabehawioralne.pl


Więcej na temat
Pokaż więcej