Menu

Powstał zespół, który wypracuje sposoby ochrony dzieci przed pornografią

Dzieci muszą być lepiej chronione przed pornografią – zgodzili się uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa. W tym celu powstał specjalny zespół, który zajmie się analizą możliwości wprowadzenia zmian systemowych chroniących dzieci.
Może Cię również zainteresować
Udział w pracach zespołu zainicjowanego przez STS zapowiedzieli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Ministerstwo Cyfryzacji, organizacje reprezentujące przedsiębiorców, jak również organizacje chroniące interesy dzieci i rodzin.

21 listopada 2018 r. w Warszawie odbyła się ekspercka konferencja Stowarzyszenia Twoja Sprawa pod nazwą "Masowa konsumpcja pornografii przez dzieci jako istotny problem społeczny". Nad skutecznymi rozwiązaniami ograniczającymi najmłodszym dostęp do pornografii debatowali specjaliści z Polski i zagranicy. Wydarzenie objęli patronatem Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.

Badania pokazują, że pornografia stanowi wymierne zagrożenie dla dzieci. Aż 62 proc. chłopców i 21 proc. dziewcząt w wieku 14-16 lat ogląda treści pornograficzne, z czego niemal połowa z nich na smartfonie. Oglądanie pornografii kilka razy w tygodniu deklaruje około 22 proc. chłopców w tym wieku, a około 11 proc. z nich robi to codziennie, co może świadczyć o nałogowym korzystaniu z tego typu treści.

Merytoryczna debata

W konferencji "Masowa konsumpcja pornografii przez dzieci jako istotny problem społeczny" wzięli udział przedstawiciele wielu środowisk, zarówno nauczyciele, terapeuci i lekarze, jak też reprezentanci organizacji branżowych i urzędnicy. Dyskutowali oni o możliwych rozwiązaniach, które mogłyby przyczynić się do ograniczenia kontaktu dzieci z treściami pornograficznymi w Internecie oraz do lepszej pomocy osobom, które nałogowo oglądają pornografię.

Zobacz obszerną relację z konferencji

Izabela Karska, psycholog ze Stowarzyszenia Twoja Sprawa podkreśla, że celem konferencji było rozpoczęcie merytorycznej i spokojnej debaty nad ewentualnymi rozwiązaniami systemowymi, które pomogą rodzicom lepiej chronić dzieci i zmniejszą skalę masowego oglądania pornografii przez najmłodszych. − Aby taką merytoryczną debatę prowadzić, trzeba zaprosić różne środowiska, zarówno te które chronią prywatność w sieci, czy też reprezentują interesy przedsiębiorców, jak również te, które chronią interes dzieci i rodzin, a wreszcie przedstawicieli odpowiednich urzędów państwowych. Tak szeroką reprezentację zapewnili uczestnicy paneli dyskusyjnych. Sprawa wymaga czasu i znalezienia mądrego kompromisu – podkreśla Izabela Karska.

Cele zespołu

Zdaniem Stowarzyszenia Twoja Sprawa, skala konsumpcji pornografii przez dzieci i liczne konsekwencje z tym związane świadczą o tym, że mamy do czynienia z istotnym problemem zdrowia publicznego. Edukacja rodziców oraz dzieci jest bardzo potrzebna, ale nie jest wystarczająca, aby poradzić sobie z masową konsumpcją szkodliwej pornografii przez najmłodszych. Dlatego organizator konferencji – Stowarzyszenie Twoja Sprawa – zainicjował stworzenie zespołu, który będzie starał się pogodzić w najlepszy możliwy sposób różne wartości: ochronę dzieci, prawo do prywatności, jak również wolność gospodarczą. 

Celem zespołu nie jest uniemożliwienie dostępu do pornografii osobom dorosłym, a jedynie ochrona dzieci. Udział w pracach zespołu zapowiedzieli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Ministerstwo Cyfryzacji, jak również organizacje społeczne i organizacje przedsiębiorców. Zaproszenie skierowano również do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Fundacji Panoptykon, którzy brali udział w konferencji. 

Spotkania zespołu będą odbywały się w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości.


Więcej na temat
Pokaż więcej