Menu

Pornografia problemem zdrowia publicznego

W Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016–2020 znalazły się postulaty dotyczące ochrony dzieci i młodzieży przed pornografią. W ten sposób po raz pierwszy w Polsce problem został oficjalnie uznany na poziomie polityki państwa. Stało się to w odpowiedzi na postulaty Stowarzyszenia Twoja Sprawa.
Może Cię również zainteresować

W grudniu 2015 roku nasze Stowarzyszenie wzięło udział w konsultacjach społecznych dotyczących Narodowego Programu Zdrowia na kolejne lata. Apelowaliśmy do ministra zdrowia, aby do priorytetów tego ważnego programu polityki zdrowotnej państwa zostały dopisane zadania związane z działaniami profilaktycznymi, mającymi chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniem od pornografii.

Tak też się stało. 16 września 2016 roku opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020. W treści Programu pojawiły się m.in. następujące postulaty:

 • upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach wynikających z kontaktu dzieci i młodzieży z materiałami zawierającymi treści pornograficzne, uprzedmiotawiające i seksualizujące;
 • przeprowadzenie analiz istniejących zapisów prawnych pod kątem ochrony dzieci i młodzieży przed zbyt łatwym dostępem do treści seksualizujących i pornograficznych;
 • prowadzenie badań naukowych dotyczących kontaktu dzieci i młodzieży z materiałami pornograficznymi i seksualizującymi, a także skutków tego kontaktu dla rozwoju psychoseksualnego i rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży;
 • rozwijanie oferty i upowszechnianie programów profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, które zapobiegają zagrożeniom związanym z dostępem dzieci i młodzieży do treści pornograficznych, uprzedmiotawiających i seksualizujących;
 • prowadzenie szkoleń dla różnych grup zawodowych (w tym nauczycieli, lekarzy, inspektorów sanitarnych, prokuratorów, służb mundurowych, straży miejskich) dotyczących zagrożeń oraz konsekwencji rozwojowych i zdrowotnych u dzieci i młodzieży oglądającej pornografię.

Naszym zdaniem traktowanie konsumpcji przez dzieci i młodzież twardej pornografii jest poważnym problemem społecznym z zakresu zdrowia publicznego. Wynika to z kilku przyczyn.

 • Po pierwsze – z coraz większej liczby badań naukowych wynika, że pornografia internetowa (różniąca się zasadniczo od pornografii dostępnej w drukowanych magazynach czy też nawet na płytach DVD) ma ogromny potencjał do uzależniania. Szczególnie w przypadku nastolatków może skutkować nie tylko uzależnieniem, ale i wykorzystywaniem coraz drastyczniejszego i dewiacyjnego materiału (B.Y. Partk G. Wilson, J. Berger, M. Christman, B. Reina, F. Bishop, W.P. Klam, A.P. Doan, Is Internet Pornography Causing Sexual Dysfunctions? A Review with Clinical Reports, Behavioral Sciences, 2016).
 • Po drugie – dane dotyczące masowości konsumpcji pornografii przez dzieci w Polsce są szokujące. Wynika z nich, że w przypadku chłopców w wieku od 14 do 16 lat 60 proc. ogląda pornografię, przy czym 37 proc. ogląda ją kilka razy w miesiącu (od jednego do sześciu razy), a 22 proc. ogląda ją kilka razy w tygodniu, w tym aż 11 proc. ogląda ją co najmniej raz dziennie. Średni wiek pierwszego kontaktu z pornografią to 12. rok życia (ponad 60 proc. chłopców i ponad 40 proc. dziewcząt, którzy oglądają pornografię).
 • Po trzecie – zmienia się charakter treści pornograficznych. Stają się one coraz bardziej brutalne i coraz bardziej obsceniczne. To, co jeszcze 10 lat temu było nieakceptowalne, staje się głównym nurtem współczesnej pornografii. Wreszcie twarda pornografia jest dostępna nieodpłatnie 24 godziny na dobę.

Można śmiało powiedzieć, że rośnie w Polsce całe pokolenie, które – zanim rozpocznie swoje pierwsze kontakty seksualne – zostanie "wyedukowane" przez przemysł pornograficzny, a część młodych ludzi (trudno powiedzieć, jak duża) będzie uzależniona od twardej pornografii.

To z kolei może doprowadzić do szeregu negatywnych konsekwencji zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym. Można do nich zaliczyć:

 • potrzebę poszukiwania coraz bardziej ekstremalnych form pornografii;
 • zmiany dokonujące się w mózgu;
 • zmniejszoną satysfakcję seksualną w przyszłości;
 • zwiększoną liczbę dysfunkcji seksualnych;
 • kryzys w przyszłych związkach, w które z czasem wejdą dzieci uzależnione od pornografii;
 • negatywne postrzeganie kobiet;
 • inne konsekwencje, takie jak: zachowania ryzykowne polegające na wczesnej inicjacji seksualnej, korzystanie z prostytucji, ryzyko konfliktu z prawem w przypadku sięgania po treści na granicy legalności albo już nielegalne.
Naszym zdaniem współczesna internetowa pornografia jest produktem niebezpiecznym dla dzieci i młodzieży, i tak powinna być traktowana przez stosowne organy państwa. Skala problemu jest na tyle duża, a wyniki badań naukowych na tyle alarmujące, że należy podjąć systemowe działania chroniące jak największą część pokolenia dziewcząt i chłopców, dla których brutalna pornografia jest obecnie codziennością.
Do pobrania NPZ 2016-2020.pdf pdf Pobierz (511.96 KB)
Więcej na temat
Pokaż więcej