Menu

Powołano zespół ekspertów z dziedziny nowych technologii oraz ochrony prywatności

O powołaniu zespołu poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ma to związek z projektem ustawy chroniącej dzieci przed pornografią przedstawionym przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa.
Może Cię również zainteresować

Do współpracy zaproszono ekspertów z dziedziny nowych technologii i ochrony prywatności. Ministerstwo poinformowało, że powołanie takiego zespołu jest jednym z pierwszych działań związanych z prowadzonymi analizami dotyczącymi projektu ustawy chroniącej dzieci przed pornografią.

Głównym założeniem projektu zaprezentowanego przez STS jest nałożenie na dostawców pornografii obowiązku wdrożenia skutecznych narzędzi weryfikacji wieku. 

Projekt ustanawia też instytucję współregulatora, który byłby reprezentowany przez organizacje chroniące dzieci, organizacje przedsiębiorców i podmioty zajmujące się ochroną prawa do prywatności. W połowie grudnia ub.r. Rada Rodziny rekomendowała projekt ustawy ograniczającej dzieciom i młodzieży dostęp do pornografii do dalszych prac rządu.

"Poszanowanie praw i wolności osób dorosłych"

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informując o powołaniu zespołu ekspertów z dziedziny nowych technologii oraz ochrony prywatności podkreśliło, że jego najważniejszym zadaniem będzie "analiza metod i narzędzi ochrony dzieci przed pornografią i wypracowanie propozycji rozwiązań, które przyczyniłyby się najbardziej do tego celu, przy poszanowaniu praw i wolności osób dorosłych".

Jako jedno z pierwszych zadań wskazano "określenie możliwych rozwiązań dotyczących narzędzi skutecznej weryfikacji wieku". W komunikacie podkreślono, że mechanizmy weryfikacji wieku powinny spełniać takie wymogi jak:

 • Brak przekazywania podmiotom udostępniającym treści pornograficzne danych osobowych użytkowników, co oznacza, że weryfikację wieku powinny przeprowadzać odpowiednio autoryzowane i budzące zaufanie społeczne podmioty trzecie
 • Niemożność profilowania zachowań
 • Brak technologicznej i prawnej możliwości przechowywania przez podmioty weryfikujące wiek danych osobowych po zrealizowaniu weryfikacji wieku
 • Wiarygodność potencjalnych podmiotów weryfikujących wiek oraz eliminowanie uciążliwości dla dorosłych użytkowników.

Poinformowano także, że analizowane będą również już działające na świecie mechanizmy weryfikacji wieku.

Do zespołu ekspertów zaproszeni zostali m.in.:

 • Karol Okoński (były pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa),

 • Dr Maciej Kawecki (dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie),
 • Jacek Figuła (szef strategii i sprzedaży firmy Billon, specjalista ds. narzędzi kontroli rodzicielskiej),
 • Michał Jaworski (członek zarządu Microsoft Sp. z o.o.),
 • Artur Józefiak (dyrektor Accenture Security),
 • Marcin Maruta (Kancelaria Maruta Wachta),
 • Piotr Mieczkowski (Fundacja Digital Poland),
 • Marta Poślad (Google),
 • Mikołaj Sowiński (Stowarzyszenie Twoja Sprawa)

Zaproszeni zostali również przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji oraz NASK. Podkreślono, że "do zespołu będą dopraszane kolejne osoby posiadające wiedzę specjalistyczną na temat szczegółowych zagadnień".

Zaznaczono też, że kolejne wyniki prac zespołu będą konsultowane z podmiotami zajmującymi się prywatnością i cyberbezpieczeństwem, a następnie będą podlegały dalszym szerokim konsultacjom na etapie prac legislacyjnych.

Pełna wersja komunikatu ministerstwa z 16.01.2020 r. jest dostępna tutaj.


Więcej na temat
Pokaż więcej