Menu

Finał kampanii społecznej Stowarzyszenia Twoja Sprawa

5 milionów użytkowników YouTube, a ponad 9 milionów Facebooka obejrzało spot kampanii społecznej STS. Jej celem było zwiększenie świadomości, jak łatwy dostęp do pornografii mają dzieci i młodzież i co może powodować ich kontakt z takimi treściami.
Może Cię również zainteresować

To kolejna już akcja informacyjna STS podejmująca tę problematykę. Kampania trwała od października do końca listopada 2019 r. Towarzyszył jej spot społeczny uświadamiający brak zabezpieczeń przed dostępem dzieci do pornografii.

W ramach kampanii powstała kolejna, poszerzona edycja "Podsumowania badań i literatury na temat negatywnych konsekwencji konsumpcji pornografii w kontekście ochrony dzieci i młodzieży" pierwsza wersja została wydana w 2017 roku i była jednym z nielicznych opracowań w języku polskim, prezentującym konkluzje badaczy z Polski i zagranicy na temat szkodliwości pornografii. Nowe wydanie obejmuje dodatkowo wnioski z badań prowadzonych w 2018 i 2019 roku.

O tym, że współczesna pornografia w żadnym razie nie jest materiałem, do którego dostęp powinny mieć dzieci, świadczą także badania zespołu dr. hab. Mateusza Goli, które przeprowadził we współpracy ze Stowarzyszeniem. Potwierdzają one m.in. wzrost brutalności treści pornograficznych od lat 90., a także stosowanie w pornografii przemocy w sferze werbalnej. Najczęściej wyrażała się ona chęcią dominacji i obrażaniem, skierowanymi głównie do kobiet.

Merytorycznym zapleczem zakończonej kampanii jest funkcjonujący od ponad roku portal oPornografii.pl. W publikacjach na nim zamieszczanych staramy się uświadamiać czym jest współczesna pornografia, jakie niesie zagrożenia, jak łatwo jest dostępna dla dzieci i co można zrobić, aby je przed nią chronić.

Liczne wywiady, poradniki czy wyniki najnowszych badań zostały wzbogacone nową serią filmów instruktażowych, w których Youtuber Tomek Sokołowski omawia dostępne na rynku aplikacje i programy ochrony rodzicielskiej, tłumacząc rodzicom sposób ich instalacji i użycia.


Więcej na temat
Pokaż więcej