Menu

Działania

Ochrona dzieci przed pornografią to proces wymagający współpracy wielu podmiotów, zarówno ze strony społecznej jak i decydentów. W tym dziale opisujemy działania i inicjatywy dotyczące ochrony dzieci przed pornografią, a także przed innymi zagrożeniami w sieci.