Menu

Spędzają przed ekranem nawet 12 godzin… Raport "Nastolatki 3.0"

W 2020 r. polski nastolatek wpatrywał się w ekran komputera lub smartfona około 12 godzin na dobę. Częściowo z powodu zdalnych lekcji, ale nie tylko. Czas spędzany online rośnie od wielu lat. Już co trzeci nastolatek przejawia symptomy tzw. problematycznego użytkowania internetu.
Może Cię również zainteresować

Takie wyniki przynosi najnowsza edycja raportu "Nastolatki 3.0". Państwowy Instytut Badawczy NASK od 2014 r. co dwa lata prowadzi badanie zachowania polskich nastolatków w internecie i ich opinii na temat sieci. Od 2018 r. badaniem kwestionariuszowym objęci są także rodzice.


Internet wciąga młodych ludzi coraz bardziej

- Rok 2020 był wyjątkowy pod względem zmian w zakresie rewolucji cyfrowej. Praktycznie z dnia na dzień internetowe aktywności stały się w wielu przypadkach jedyną efektywną i bezpieczną formą realizacji obowiązków, czy nawiązywania i podtrzymywania relacji - podkreśla Wojciech Pawlak, dyrektor NASK. - Wnioski z przeprowadzonego w tym szczególnym czasie badania "Nastolatki 3.0" mogą stać się dla rodziców i nauczycieli oraz instytucji edukacyjnych w Polsce cenną wskazówką do lepszego zrozumienia aspektów związanych z obecnością najmłodszych w internecie - dodaje.

Internet wciąga młodych ludzi coraz mocniej. Obecnie nastolatki spędzają w sieci w czasie wolnym średnio 4 godziny i 50 minut dziennie. W dni wolne od zajęć szkolnych czas ten wydłuża się średnio do 6 godzin i 10 minut.

Blisko co dziesiąty (11,5proc.) nastolatek w wolnym czasie jest aktywny w sieci ponad 8 godzin dziennie, a co piąty (21,3 proc.) spędza tyle czasu przed monitorem w dni wolne od lekcji. Co szósty (16,9 proc.) intensywnie korzysta z internetu w godzinach nocnych (po godz. 22).

Jeśli porówna się te wyniki z poprzednimi badaniami okazuje się, że liczba godzin spędzanych w internecie stale rośnie. Konieczność przystosowania się do okoliczności podczas pandemii spowodowała, że czas online jeszcze się wydłużył – badani twierdzili, że na same lekcje przeznaczali średnio 7 godzin i 41 minut.

Mówią, że życie byłoby puste…

- Rewolucja cyfrowa oraz wywołane nią przemiany społeczne i gospodarcze obok ogromnych korzyści przyniosły także nieznane wcześniej zjawiska o nie zawsze pożądanym charakterze – ocenia współautor raportu dr Rafał Lange, kierownik Zespołu Badań Rynku i Opinii NASK.

Jak się okazało, już co trzeci nastolatek (33,6 proc.) wykazuje się wysokim natężeniem wskaźników tzw. problematycznego użytkowania internetu (kategoria określająca m.in. zachowania ryzykowne czy nadmiernie długie przebywanie online), a trzech na stu – bardzo wysokim (3,2 proc.). Najmocniej dotknięte tym problemem są dziewczęta ze szkół ponadpodstawowych – aż dwie na pięć (39,4 proc.) badanych uczennic twierdzi, że gdyby pozbawić je smartfona, ich życie stałoby się puste.

Z badania wynika, że opiekunowie często nie zdają sobie sprawy, ile czasu spędzają w internecie ich dzieci. Wskazują, że to średnio 3 godziny i 38 minut - ponad godzinę krócej, niż deklarują same nastolatki. Dorośli wiedzą wprawdzie, ile czasu młodzi poświęcają na zdalne lekcje, ale nie potrafią trafnie oszacować ich cyfrowej aktywności po szkole. Ich zdaniem nastolatki są najbardziej aktywne w internecie między godz. 16 a 22. Tymczasem dzieci często aktywnie używają smartfonów i innych narzędzi umożliwiających dostęp do internetu, podczas gdy rodzice myślą, że ich pociechy śpią albo szykują się do snu.

Również jeśli chodzi o doświadczanie przez młodych przemocy w internecie, opinie są inne. Podczas gdy prawie 75 proc. rodziców badanych nastolatków twierdzi, że ich dzieci nie padły ofiarą żadnej formy agresji w sieci, to brak bezpośredniego doświadczenia przemocy internetowej deklaruje tylko ponad połowa badanych nastolatków (56,2 proc.).

Podobnie jest z innymi zagrożeniami w sieci, m.in. z pornografią. O tym więcej w artykule "Co czwarty nastolatek oglądał pornografię. Najnowsze polskie badania".


Źródło: NASK

Pełną wersję raportu "Nastolatki 3.0" można pobrać tutaj.


Więcej na temat
Pokaż więcej