Menu

Premier zapowiedział wdrożenie projektu zaproponowanego przez STS

Stowarzyszenie Twoja Sprawa zaprezentowało przed Premierem Mateuszem Morawieckim oraz Radą Rodziny projekt przepisów mających skuteczniej chronić dzieci przez pornografią. Rada zarekomendowała Premierowi przyjęcie tych propozycji do dalszych prac legislacyjnych.
Może Cię również zainteresować
Polska ma szansę stać się pierwszym krajem na świecie, w którym wejdą w życie regulacje prawne nakazujące przemysłowi pornograficznemu wdrażanie skutecznych narzędzi weryfikacji wieku.

Na konferencji prasowej, która odbyła się tuż po posiedzeniu Rady Rodziny, Premier podkreślił, że tak jak chronimy dzieci i młodzież przed alkoholem, tak jak zabraniamy narkotyków, tak też powinniśmy weryfikować dostęp do materiałów pornograficznych.

- Dziecko wchodząc w internet otwiera wszystkie okna świata, również te, których my sami nie chcielibyśmy im otwierać – mówiła z kolei Dorota Bojemska, przewodnicząca Rady Rodziny.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg zapowiedziała zakończenie procesu legislacyjnego w pierwszej połowie 2020 roku. Dodała, że do współpracy przy pracach nad projektem zostaną też zaproszone inne ministerstwa.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa podkreśla, że będzie dopingować rząd, aby proces ten przebiegał szybko i bez ustępstw, które mogłyby osłabić ochronę dzieci przed zbyt łatwym dostępem do pornografii. Równocześnie Stowarzyszenie chce, aby przepisy stanowiły dobry kompromis między prawem dzieci a wolnością gospodarczą, prawem do prywatności oraz prawem do swobody wypowiedzi. 


Projekt przepisów STS jest rezultatem ponad rocznych prac zespołu roboczego, do którego zaproszonych zostało szereg instytucji, między innymi: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości (jednostka badawcza Ministerstwa Sprawiedliwości), Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwo Cyfryzacji, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Fundację Panoptykon oraz Związek Dużych Rodzin 3+. Udział w pracach zespołu wyżej wskazanych instytucji nie oznacza poparcia projektu, ale dzięki wielu dyskusjom można było przygotować bardziej kompleksowe rozwiązania. 

Więcej o rezultatach pracy zespołu tutaj

Projekt wzbudził duże zainteresowanie mediów. Tutaj można zapoznać się z materiałem Faktów TVN na ten temat.

Więcej na temat
Pokaż więcej