Menu

"Masowa konsumpcja pornografii przez dzieci jako istotny problem społeczny"

Stowarzyszenie Twoja Sprawa organizuje kolejną konferencję. Tym razem odbędzie się ona pod hasłem "Masowa konsumpcja pornografii przez dzieci jako istotny problem społeczny". Patronat nad konferencją objęli Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
Może Cię również zainteresować

Tegoroczna konferencja będzie miała inny charakter niż dotychczasowe. Chcemy, aby przy okazji tego wydarzenia doszło do spotkania i merytorycznej dyskusji różnych interesariuszy, zarówno tych, którzy zajmują się ochroną dzieci, jak i organizacji przedsiębiorców, organizacji zajmujących się ochroną prywatności, i wreszcie przedstawicieli administracji. Ochrona dzieci wymaga wspólnych działań wielu stron.

Konferencja "Masowa konsumpcja pornografii przez dzieci jako istotny problem społeczny" odbędzie się 21 listopada 2018 roku w godzinach 9:00 – 16:00 w Hotelu Bellotto przy ul. Senatorskiej 13/15 w Warszawie.

WAŻNE. Z powodu wyczerpania się limitu miejsc, lista uczestników konferencji została już zamknięta.

Dyskusja na temat ochrony dzieci przed pornografią toczy się zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, przy czym najdalej idące kroki w kierunku bardziej skutecznej ochrony podjęto w Wielkiej Brytanii.

Co ciekawe, pomimo tego, że w debatę zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii włączają się politycy, urzędnicy, organizacje pozarządowe oraz biznes, wyniki tych rozmów oraz rezultaty prac różnią się między sobą diametralnie.

Rozwiązania systemowe

W Wielkiej Brytanii doszło do istotnych inicjatyw samoregulacyjnych po stronie biznesu, konstruktywnej dyskusji z rządem oraz wdrażania przepisów rangi ustawowej, do których już obecnie dostosowuje się nawet przemysł pornograficzny. Istnieje tam konsensus polityczny, że interes dzieci jest w tym kontekście najważniejszy.

W Polsce dyskusji merytorycznej jest mało i zazwyczaj strony debaty okopują się na z góry ustalonych pozycjach, nie chcąc iść na żadne ustępstwa. W konsekwencji, kiedy w Wielkiej Brytanii dyskutuje się, jakie rozwiązania systemowe dałyby najlepszą możliwą skuteczność w istniejących okolicznościach biorąc pod uwagę różne uzasadnione interesy obywateli, biznesu i państwa, w Polsce dochodziliśmy dotąd do wniosku, że skoro temat jest trudny, to nie ma sensu podejmować żadnych działań systemowych.

Trzy obszary

Celem konferencji "Masowa konsumpcja pornografii przez dzieci jako istotny problem społeczny" jest pokazanie skali i konsekwencji konsumpcji pornografii przez dzieci w Polsce oraz zainicjowanie debaty środowisk opiniotwórczych o możliwych rozwiązaniach, które przyczynią się do istotnego ograniczenia kontaktu dzieci z treściami pornograficznymi.

Środków zaradczych chcemy poszukać w trzech obszarach:

  • Zapobieganie – edukacja rodziców i nauczycieli oraz wykorzystanie rozwiązań technologicznych,
  • Ochrona – rola przepisów oraz samoregulacji przedsiębiorców,
  • Diagnostyka i pomoc – wsparcie dla osób dotkniętych problemem nałogowego oglądania pornografii.

W konferencji wezmą udział wybitni eksperci reprezentujący organizacje pozarządowe, środowisko akademickie, system edukacji, administrację i biznes, a także lekarze i terapeuci. Ze swoimi prezentacjami wystąpią m.in.: 

Dr hab. Mateusz Gola, psycholog, neurokognitywista, który wraz ze współpracownikami, prowadzi m.in. badania dotyczące wpływu konsumpcji pornografii na mózg. Jest też autorem licznych publikacji na temat problematycznego korzystania z treści pornograficznych. Swoją działalność naukową realizuje w Polskiej Akademii Nauk oraz na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego. Dr Gola wygłosi wystąpienie pt. "Co wiemy o uzależnieniu od pornografii oraz o tym, w jaki sposób korzystają z niej dzieci i młodzież".

Dr Bogdan Stelmach, lekarz, specjalista w zakresie seksuologii, który posiada szerokie doświadczenie terapeutyczne, zdobyte w pracy z wieloma pacjentami uzależnionymi od pornografii. Temat wystąpienia dr. Stelmacha to "Uzależnienie od pornografii – wyzwania terapeutyczne". 

John Carr, członek Rady ds. Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie w Wielkiej Brytanii, doradca brytyjskiego rządu. Jest on jedną z najbardziej zaangażowanych osób we wprowadzanie zmian systemowych w Wielkiej Brytanii, których celem jest ograniczenie dostępu dzieci do pornografii. John Carr wygłosi wystąpienie pt. "Brytyjskie doświadczenia w ograniczaniu dostępu dzieci do pornografii".

Po wystąpieniach ekspertów odbędą się trzy panele dyskusyjne.

Panel "Diagnostyka i pomoc - wyzwania terapeutyczne związane z uzależniającym wpływem korzystania z pornografii przez dzieci. Stan obecny i możliwe rozwiązania" z udziałem publiczności, w którym wezmą udział m.in. prof. Mateusz Gola (PAN, Uniwersytet Kalifornijski), prof. Michał Lew-Starowicz (Polskie Towarzystwo Seksuologiczne), dr Bogdan Stelmach (lekarz seksuolog), Marta Mauer-Włodarczak (terapeutka par i małżeństw), Rafał Porzeziński (trener terapii uzależnień, autor programu Ocaleni TVP1).

Panel "Zapobieganie - rola edukacji rodziców i nauczycieli w ochronie nieletnich przed skutkami konsumpcji pornografii. Stan obecny i możliwe rozwiązania" z udziałem publiczności, w którym wezmą udział m.in. Rafał Lew-Starowicz (Ministerstwo Edukacji Narodowej), Łukasz Wojtasik (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę), Bogna Białecka (Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii), Szymon Grzelak (Instytut Profilaktyki Zintegrowanej), Izabela Karska (Stowarzyszenie Twoja Sprawa).

Zaprezentowane zostaną również wnioski z panelu "Ochrona - rola regulacji prawnych i samoregulacji biznesu w ochronie dzieci przez pornografią. Stan obecny i możliwe rozwiązania", w którym wezmą udział dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Marcin Romanowski (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), Włodzimierz Schmidt (IAB Polska – Związek Pracodawców Branży Internetowej), prof. Bolesław Rok (Akademia Leona Koźmińskiego – Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie), Kamil Wyszkowski (Fundacja (United Nations) Global Compact Poland), John Carr (członek Rady ds. Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie w Wielkiej Brytanii), prof. Adam Szafrański (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), Wojciech Klicki (Fundacja Panoptykon), Piotr Marczuk (Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan), Marek Grabowski (Fundacja Mamy i Taty), Judyta Kruk (Związek Dużych Rodzin 3+).

Wydarzenie jest kontynuacją cyklu międzynarodowych konferencji, które Stowarzyszenie Twoja Sprawa zorganizowało w 2013 i 2015 r.

Do pobrania PROGRAM KONFERENCJI.pdf pdf Pobierz (112.90 KB)

Konferencja "Masowa konsumpcja pornografii przez dzieci jako istotny problem społeczny" jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.


Więcej na temat
Pokaż więcej