Menu

Kampania STS oPornografii - podsumowanie

Stowarzyszenie Twoja Sprawa, chcąc uświadomić skalę zagrożenia, jakim jest dla dzieci łatwy dostęp do pornografii oraz chcąc pokazać konieczność zmian w podejściu do problemu, zrealizowało kampanię społeczną i uruchomiło specjalistyczny portal.
Może Cię również zainteresować

Kampanię społeczną STS uruchomiło we wrześniu 2018 r. Jej celem było zwrócenie uwagi na problem szkodliwości pornografii oraz zapoczątkowanie wieloaspektowej dyskusji, jak również wzmocnienie edukacji rodziców.

W ramach kampanii powstał specjalistyczny portal oPornografii.pl, będący źródłem wiedzy na temat zagrożeń związanych z pornografią. Dostarcza on informacji oraz narzędzi nie tylko rodzicom, lekarzom, terapeutom, nauczycielom, ale także urzędnikom i przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości. Publikacje, wywiady, porady ekspertów i materiały edukacyjne pokazują problem pornografii w różnych aspektach: konsekwencji jej konsumpcji, możliwości ochrony najmłodszych, przepisów prawa oraz wiedzy o już podejmowanych działaniach.

Od września 2018 r. (dane z dnia 20.12.2018r.) portal oPornografii.pl odwiedziło ponad 250 tysięcy osób. Dzięki szeroko zakrojonym działaniom informacyjnym dowiedziało się o nim prawie 5 milionów osób. Spoty reklamowe kampanii, emitowane w telewizji obejrzało ponad 1 milion osób, a na kanale VOD dodatkowo 117 tysięcy. Materiały reklamowe udostępnione na serwisie YouTube obejrzało łącznie ponad 200 tysięcy internautów, a na dedykowanym profilu facebookowym oPornografii.pl – ponad 50 tysięcy użytkowników

W celach edukacyjnych powstały animacje oraz filmowy poradnik technologiczny dla rodziców o tym, jak wykorzystywać narzędzia ochrony rodzicielskiej. Prowadzi go Youtuber Tomek Sokołowski.

Poszerzenie świadomości

Urszula Sowińska z zarządu Stowarzyszenia Twoja Sprawa podkreśla, że kampania przyczyniła się do znacznego poszerzenia świadomości społecznej na temat szkodliwości pornografii dla dzieci. 

- Naszym zdaniem pornografia jest dla dzieci produktem niebezpiecznym. Wpływa negatywnie nie tylko na ich zdrowie i może prowadzić do uzależnienia, ale również ma destrukcyjny wpływ na nawiązywane relacje. Najwyższy czas podjąć szeroko zakrojone działania zmierzające do ochrony dzieci przed pornografią. Stowarzyszenie będzie podejmować kolejne kroki w tym kierunku – podkreśla Urszula Sowińska.


Powstanie zespołu roboczego

Ogromnym sukcesem kampanii oPornografii była międzynarodowa konferencja pod hasłem "Masowa konsumpcja pornografii przez dzieci jako istotny problem społeczny", w której wzięło udział prawie 300 osób. Uczestniczyły one w szeregu prezentacji i specjalistycznych panelach dyskusyjnych. Efektem konferencji było zainicjowanie prac zespołu roboczego

Celem zespołu jest analiza dostępnych rozwiązań ochrony dzieci przed pornografią i wypracowanie takich propozycji, które pogodzą w najlepszy możliwy sposób różne wartości: bezpieczeństwo dzieci, prawo do prywatności i prawo do wolności gospodarczej. W pracach zespołu biorą udział: Rzecznik Praw Obywatelskich, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Dziecka, Ministerstwo Cyfryzacji, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jak również organizacje społeczne i organizacje przedsiębiorców.


Zobacz co udało się zrobić podczas pierwszych miesięcy funkcjonowania portalu oPornografii.pl:Więcej na temat
Pokaż więcej