Menu

Jak chronić dziecko przed pornografią - czyli szkolimy, szkolimy, szkolimy...

Stowarzyszenie Twoja Sprawa od końca 2017 r. prowadzi szkolenia dla rodziców mające na celu m.in. zainspirowanie ich do rozmów z dziećmi o problemie pornografii.
Może Cię również zainteresować

To rodzice mają do odegrania najpoważniejszą rolę w ochronie swoich dzieci przed konsumpcją pornografii. Dlatego też edukacja, oprócz doprowadzenia do zmian systemowych w zakresie polityki państwa, musi być stałym elementem strategii radzenia sobie z problemem masowej konsumpcji pornografii przez dzieci.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa dostrzega potrzebę edukacji i wspierania rodziców w tym obszarze, a podczas szkoleń "Jak chronić swoje dziecko przed pornografią?" podsuwa im praktyczne wskazówki, jak taką rozmowę poprowadzić.

O tym, czy jest to realna inspiracja i pomoc dla wielu z nich, świadczą opinie w ankietach, w których większość (ok. 90 proc.) rodziców deklaruje chęć podjęcia z dzieckiem rozmowy o szkodliwości pornografii.

Spostrzeżenia, jakie nasuwają się po serii szkoleń i spotkań z rodzicami, są takie, że nie zdają sobie oni najczęściej sprawy, na jakie treści ich dzieci mogą natrafić w Internecie. 

Dopiero po wyjaśnieniu im charakteru współczesnej pornografii (oczywiście bez samego prezentowania takich treści) następuje zrozumienie powagi problemu.

Rodzice mają też zasadnicze wątpliwości, kiedy jest najlepszy czas na rozmowę z dzieckiem na temat pornografii. Czy czekać, aż będzie miało 14–15 lat, czy rozmawiać wcześniej?

Często rodzice nie wiedzą, czy na taką rozmowę nie jest już za późno, bo na przykład syn lub córka mają 16 czy 17 lat. Należy ich przekonywać, że nawet gdy dziecko już jest niemal dorosłe warto rozmawiać z nim o seksualności.

Statystyki mówią wiele

Pojawiają się też wątpliwości. Czy czasem, nawiązując rozmowę, nie sprowokuję dziecka do zainteresowania pornografią? Jest to oczywiście dylemat, przed którym staje każdy z rodziców samodzielnie, musząc wziąć pod uwagę wrażliwość swojego dziecka.

Należy pamiętać, że statystyki są nieubłagane. Ponad 60 proc. chłopców w wieku 14–16 lat oraz ponad 20 proc. dziewcząt w tym samym wieku ma kontakt z pornografią, a często jest to kontakt wielokrotny w ciągu miesiąca. Spośród tych dzieci 61 proc. chłopców oraz 42 proc. dziewcząt pierwszy raz miało kontakt z pornografią, zanim ukończyło 12. rok życia!

Rodzice zastanawiają się też, czy pornografia powinna być tematem tabu, którego się nie porusza i się go unika w rodzinnym domu, czy wręcz przeciwnie – należy aktywnie nawiązywać rozmowy na ten temat z dziećmi.

Wreszcie – rodzice nie wiedzą, jak rozmawiać, jakiego słownictwa i jakich argumentów używać.

Chcą poszerzać wiedzę

Podczas szkoleń zwracamy też uwagę, że w domu powinny obowiązywać reguły, które wzmacniają ochronę rodzicielską. Mogą one dotyczyć sposobu i czasu korzystania np. z komputera.

Należy zaznaczyć, że rodzice, którzy dostrzegają ryzyko wejścia pornografii w życie ich dzieci, bardzo chcą poznać odpowiedzi na te pytania. Podczas szkoleń uważnie słuchają i włączają się do dyskusji, zgłaszają potrzebę poszerzania swej wiedzy. Podkreślają, że odpowiadają im treści prezentacji i materiałów szkoleniowych.

Warto także, aby dyrektorzy szkół poszukiwali tego typu oferty skierowanej do rodziców. Jest to dobry sposób na budowanie więzi między szkołą a rodzicami. Tym bardziej że skutki konsumpcji pornografii coraz częściej wpływają na relacje uczniowskie na terenie szkoły.

Aż 90 proc. ankiet wypełnianych po szkoleniach "Jak chronić swoje dziecko przed pornografią?" zawiera oceny pozytywne lub bardzo pozytywne. Wielu rodziców podkreśla m.in., że temat jest trudny, ale poruszanie go - bardzo potrzebne.Więcej na temat
Pokaż więcej