Menu

Powstaje spot do nowej kampanii Stowarzyszenia Twoja Sprawa

Prace nad realizacją nowego projektu już trwają. Prezentujemy kilka ujęć z planu filmowego. Wkrótce więcej szczegółów dotyczących kampanii.
Może Cię również zainteresować

Problematyka zbyt łatwej dostępności internetowej pornografii w kontekście jej szkodliwości dla dzieci i młodzieży wciąż wymaga działań informacyjnych i edukacyjnych. Po raz kolejny Stowarzyszenie Twoja Sprawa podejmuje ten temat w nowej kampanii informacyjnej. Realizowanych jest w niej kilka równoległych działań. Jednym z nich jest produkcja i promocja spotu. Ma on na celu uzmysłowienie rodzicom zagrożenia i przedstawienie możliwych sytuacji, w jakich ich dziecko może zetknąć się z niebezpiecznymi dla niego treściami pornograficznymi.

Prace nad spotem już trwają. Poniżej kilka ujęć z planu filmowego:


Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.


Więcej na temat
Pokaż więcej